Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΠΔΕ οι οποίοι δεν έχουν κάνει εγγραφή, να εγγραφούν στην εφαρμογή «ΑΘΗΝΑ»

https://www.athena.net.gr/athena/personalinfo/ 

Η ηλεκτρονική αίτηση τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες θα υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «ΑΘΗΝΑ» την Παρασκευή  11-09-2020,  από 10.00 ΠΜ

έως  13:30 Μ.Μ.

Κενά κλάδου ΠΕ02

Κενά κλάδου ΠΕ03

Κενά κλάδου ΠΕ04.01

Κενά κλάδου ΠΕ04.02

Κενά κλάδου ΠΕ04.05

Κενά κλάδου ΠΕ87.01 - ΠΕ87.02 - ΠΕ87.09