Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σ.Κ.Α.Ε. (έγγραφο)

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν στα ΣΚΑΕ τοποθέτησης-διάθεσης, τη Δευτέρα 1 Φεβουαρίου 2021, για να αναλάβουν υπηρεσία.