Απόφαση τοποθέτησης 2 αναπληρωτών ενισχυτικής (αρχείο)