Παρακαλούνται οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί (εμφανίζονται με έντονη γραφή στον πίνακα κατάταξης) να αποστείλουν την Παρασκευή 05/03/2021 και ώρα 10:00΄πμ. στο mail  της ΔΔΕ Α’ Αθήνας  συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη δήλωση τοποθέτησής τους. (Υπεύθυνη δήλωση) (Εγκύκλιος) (Υπόδειγμα κατανομής κλάδων) (Αιτήσεις ΕΔΕΜ)