Ενημερώνουμε τους αναπληρωτές ΠΔΕ και ΕΣΠΑ ότι θα τους αποσταλούν τα έντυπα που χρειάζεται να υποβληθούν στον ΟΑΕΔ τις επόμενες ημέρες στο προσωπικό τους  mail, δηλαδή από 01-07-2021 έως και 05-07-2021.

Σε ότι αφορά τους αναπληρωτές τακτικού προϋπολογισμού, παρακαλούνται να προσέλθουν στη ΔΔΕ Α’ ΑΘΗΝΑΣ, ΧΙΟΥ 16-18 ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ από ώρα 10:00 - 13:00 στο ισόγειο, στις 05-07-2021 ώστε να παραλάβουν τα έντυπα απόλυσής τους.