Οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς (ενισχυτική) (αρχείο)

1_Εγκύκλιος_έναρξης_της_Ενισχυτικής_Διδασκαλίας_για_το_σχολικό_έτος_2021_2022 (αρχείο)

2_ΔΗΛΩΣΗ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_ΕΝ_Δ_2021_22 (αρχείο)

3_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ_ΚΛΑΔΩΝ_ΩΡΩΝ_ΕΝ_Δ_2021_22 (αρχείο)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ (αρχείο)