ΚΥΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ Ε.Μ.16 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΚΡΗΤΙΚΗ ΛΥΡΑ ΚΑΙ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ) (αρχείο)