Αναπληρωτές

Τροποποιήσεις Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίου (αρχείο)ΕΕΠ_ΕΒΠ_ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕ23 (ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ) (αρχείο)

ΕΕΠ_ΕΒΠ_ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΜΕΑΕ (ΔΕ01, ΤΕ01.30) (αρχείο)

ΕΕΠ_ΕΒΠ_ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΜΕΑΕ ΠΕ23 (ΠΔΕ) (αρχείο)

ΕΕΠ_ΕΒΠ_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ (αρχείο)

ΕΕΠ_ΕΒΠ_ΜΝΑΕ (ΠΕ23) (αρχείο)

Προσλήψεις_ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ__ΕΣΠΑ (αρχείο)

Προσλήψεις_ΤΥ_ΖΕΠ__ΕΣΠΑ (αρχείο)

Προσλήψεις_ΥΜ_ΕΠΑΛ (ΜΝΑΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ)_ΕΣΠΑ (αρχείο)

Προσλήψεις_Γενικής__ΠΔΕ (αρχείο)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (22-12-2023) ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΔΕ αρ.πρωτ. 47543 ) και (τακτικος αρ.πρωτ. 47544) (αρχείο)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΜΕΑΕ-ΤΕ 22-12-2023 (αρχείο)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ 22-12-2023 (αρχείο)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΑ (αρχείο)

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ (αρχείο)

Υ/Δ Δήλωση τοποθέτησης (αρχείο)
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΛΥΚΕΙΑ -ΕΔΕΜ (αρχείο)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ (8-12-2023) ΑΡ. ΠΡΩΤ. 45687 (αρχείο)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ (8-12-2023) ΑΡ. ΠΡΩΤ. 45685 (αρχείο)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΝΑΕ ΠΕ02-ΠΕ03 (8-12-2023) ΑΡ. ΠΡΩΤ. 45686 (αρχείο)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (08-12-2023) ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΔΕ αρ.πρωτ. 45679 ) και (τακτικος αρ.πρωτ. 45681 ) (αρχείο)
Τροποποιήσεις (27-10-2023) γενικής παιδείας (ΠΔΕ αρ.πρωτ.37543 )  2η  ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (αρχείο)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (01-12-2023) ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΔΕ αρ.πρωτ.44229 ) και (τακτικος αρ.πρωτ. 44228)

(αρχείο)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Δ ΦΑΣΗ (αρχείο)
Τροποποιήσεις (24-11-2023) γενικής παιδείας (ΠΔΕ αρ.πρωτ. 43184  ) και (τακτικός αρ.πρωτ. 43185) (αρχείο)
Τροποποιήσεις Αναπληρωτών  γενικής παιδείας (ΠΔΕ αρ.πρωτ.  41893  ) και (τακτικος αρ.πρωτ.   41894 ) 17-11-2023 (αρχείο)