Αναπληρωτές

Κενά Βιολόγων Γενικής Παιδείας (Φάκελος)Τοποθετήσεις εξειδικευμένης ΕΕΠ-ΕΒΠ(Αρχείο)
Ενημέρωση για τους αναπληρωτές γενικής παιδείας (Αρχείο)
ΕΕΠ-ΕΒΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΣΜΕΑΕ ΚΕΝΑ  (Φάκελος)
ΕΔΕΑΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Αρχείο)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Αρχείο)

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (Αρχείο)

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΕΝΑ  (Αρχείο)

Ε.Β.Π. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΕΝΑ (Αρχείο)

 
Προσλήψεις αναπληρωτών παράλληλης στήριξης (Αρχείο)

Αίτηση τοποθέτησης (Αρχείο)

Κενά παράλληλης στήριξης (Αρχείο)
Τοποθετήσεις ειδικής αγωγής στα τμήματα ένταξης (αρχείο)
Τοποθετήσεις ειδικής αγωγής παράλληλη στήριξη (αρχείο)
Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Υποστήριξη Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2019-2020 (αρχείο)
Yποβολή αίτησης και δικαιολογητικών υποψηφίων εκπαιδευτικών ΤΕ/ΔΕ που αφορούν τις Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ με αριθμ. (1ΓΤ-2020) (αίτηση ΤΕ) και (2ΓΔ) (αίτηση ΔΕ)