Αναπληρωτές

Τροποποιήσεις Αναπληρωτών  παράλληλη 17-11-2023 (αρχείο)ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΓΕΛ-ΕΠΑΛ (αρχείο)
Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς το όνομα εκπαιδευτικού (αρχείο)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (10-11-2023) ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΔΕ αρ.πρωτ.40711 )και (τακτικος αρ.πρωτ.40712)και (ΕΣΠΑ-ΣΜΕΑΕ αρ.πρωτ.40713 ) (αρχείο)
Τροποποιήσεις Τοποθετήσεων Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας 03-11-2023   Αρχείο
 Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Γ  Φάση (αρχείο)
Ανακοινοποίηση στο ορθό τροποποιήσεων Γενικής Παιδείας 27-10-2023 (ΠΔΕ αρ.πρωτ.37543/27-10-2023) (αρχείο)
Τροποποιήσεις (27-10-2023) γενικής παιδείας (πδε αρ.πρωτ.37543 )και (τακτικός αρ.πρωτ. 37630) (αρχείο)
Τροποποιήσεις εκπαιδευτικοί  παράλληλη (αρχείο)
Ειδική πρόσκληση (1η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018) (αρχείο)

 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΔΕ αρ.πρωτ. 35823/20-10-2023, Τακτικός αρ.πρωτ. 35934/20-10-2023)    (αρχείο)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (Αρ.πρωτ. 35838/20-10-2023)    (αρχείο)