Αναπληρωτές

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/8 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/8/2021

 

Το ΥΠΑΙΘ δημοσίευσε την Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης – δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών/ ωρομισθίων για το σχ. Έτος 2021-2022.

Οι αιτήσεις – δηλώσεις προτίμησης θα γίνονται στον Ο.Π.ΣΥ.Δ.

(https://opsyd.sch.gr) από ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/8 έως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/8/2021.

 

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΕνημερώνουμε τους αναπληρωτές ΠΔΕ και ΕΣΠΑ ότι θα τους αποσταλούν τα έντυπα που χρειάζεται να υποβληθούν στον ΟΑΕΔ τις επόμενες ημέρες στο προσωπικό τους  mail, δηλαδή από 01-07-2021 έως και 05-07-2021.

Σε ότι αφορά τους αναπληρωτές τακτικού προϋπολογισμού, παρακαλούνται να προσέλθουν στη ΔΔΕ Α’ ΑΘΗΝΑΣ, ΧΙΟΥ 16-18 ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ από ώρα 10:00 - 13:00 στο ισόγειο, στις 05-07-2021 ώστε να παραλάβουν τα έντυπα απόλυσής τους.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (COVID-19) (Αρχείο)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (COVID-19) (Aρχείο)
Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σ.Κ.Α.Ε. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ΑΘΗΝΑΣ στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (ΕΔΕΜ) των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ» (αρχείο)
Παρακαλούνται οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί (εμφανίζονται με έντονη γραφή στον πίνακα κατάταξης) να αποστείλουν έως την Παρασκευή 19/03/2021 και ώρα 11:30΄πμ. στο mail  της ΔΔΕ Α’ Αθήνας  συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη δήλωση τοποθέτησής τους. 

Πίνακας κατάταξης με τα ονόματα όλων των αιτούντων (επισημαίνονται τα ονόματα των επιλεγέντων) (αρχείο)

Πίνακας κατανομής ειδικοτήτων – ωρών ανά Σ.Κ.Α.Ε. (αρχείο)

Πρόσληψη αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για την πλήρωση κενών θέσεων σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-21 (έγγραφο)

Δήλωση Τοποθέτησης 2020-2021 (έγγραφο)
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 21774/ΓΔ4/24-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΕΞΡ46ΜΤΛΗ-ΚΒΓ) απόφασης με θέμα: Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021 (έγγραφο)

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΚΠ_ΕΔΕΜ_2020_21_ΝΕΟΣ  (έγγραφο)
Παρακαλούνται οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί (εμφανίζονται με έντονη γραφή στον πίνακα κατάταξης) να αποστείλουν την Παρασκευή 05/03/2021 και ώρα 10:00΄πμ. στο mail  της ΔΔΕ Α’ Αθήνας  συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη δήλωση τοποθέτησής τους. (Υπεύθυνη δήλωση) (Εγκύκλιος) (Υπόδειγμα κατανομής κλάδων) (Αιτήσεις ΕΔΕΜ)
Απόφαση τοποθέτησης 2 αναπληρωτών ενισχυτικής (αρχείο)
Οι αιτήσεις θα γίνουν  μέσω της Υπηρεσίας Προσωπικής Ενημέρωσης ( personalinfo ) από την Τετάρτη 10-02-2021 14:00    έως και την Πέμπτη 11-02-2021 14:00 

 

Κενά
Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού Ενισχυτικής Διδασκαλίας (09-02-2021)