Αναπληρωτές

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 (αρχείο)

  

 

Τοποθετήσεις παράλληλης (εξειδικευμένη) (αρχείο)

Εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής ΣΜΕΑΕ-Τ.Ε.-Κενά (Αρχείο)

Αίτηση τοποθέτησης (Αρχείο)

Τοποθετήσεις εξατομικευμένη ΕΕΠ-ΕΒΠ (Αρχείο)

Κενά Βιολόγων Γενικής Παιδείας (Φάκελος)

Τοποθετήσεις εξειδικευμένης ΕΕΠ-ΕΒΠ(Αρχείο)

Ενημέρωση για τους αναπληρωτές γενικής παιδείας (Αρχείο)

ΕΕΠ-ΕΒΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΣΜΕΑΕ ΚΕΝΑ  (Φάκελος)

ΕΔΕΑΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Αρχείο)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Αρχείο)

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (Αρχείο)

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΕΝΑ  (Αρχείο)

Ε.Β.Π. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΕΝΑ (Αρχείο)

 

Προσλήψεις αναπληρωτών παράλληλης στήριξης (Αρχείο)

Αίτηση τοποθέτησης (Αρχείο)

Κενά παράλληλης στήριξης (Αρχείο)

Τοποθετήσεις ειδικής αγωγής στα τμήματα ένταξης (αρχείο)