Αναπληρωτές

ΦΕΚ (αρχείο)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (αρχείο)

ΠΙΝΑΚΑΣ (αρχείο)ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Γ΄ ΦΑΣΗΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (αρχείο)
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΕΔΕΜ)

Πίνακας κατάταξης με τα ονόματα όλων των αιτούντων (επισημαίνονται τα ονόματα των επιλεγέντων) της ΕΔΕΜ – Πίνακας κατανομής κλάδων και ωρών ανά ΣΚΑΕ

 

ΣΥΝ_2_ΥΠΟΔ_ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ_ΚΛΑΔΩΝ_ΩΡΩΝ_ΕΔΕΜ_2022_23 (αρχείο)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΔΕΜ 18-10-2022 (αρχείο)

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (αρχείο)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (αρχείο)
Οδηγίες για προσλήψεις  β’ φάσης αναπληρωτών (αρχείο)
Οδηγός υλοποίησης για ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Οδηγός υλοποίησης για ΕΚΟ-ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Οδηγός υλοποίησης για ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

Οδηγός υλοποίησης για ΠΔΕ

Οδηγός υλοποίησης για ΠΕΠ (2021-2022 ΚΑΙ 2022-2023)

Οδηγός υλοποίησης για ΣΜΕΑΕ+ ΤΕ

Οδηγός υλοποίησης για ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Οδηγός υλοποίησης για ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2022-2023

Οδηγός υλοποίησης για ΕΔΕΜ

Οδηγός υλοποίησης για ΜΝΑΕ

Οδηγός υλοποίησης για ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Οδηγός υλοποίησης για ΜΑΘΗΤΕΙΑ

 
Τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να καταθέσουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί (αρχείο)
Δικαιολογητικά Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού 2022-2023 (αρχείο)
Οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς (ενισχυτική) (αρχείο)

1_Εγκύκλιος_έναρξης_της_Ενισχυτικής_Διδασκαλίας_για_το_σχολικό_έτος_2021_2022 (αρχείο)

2_ΔΗΛΩΣΗ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_ΕΝ_Δ_2021_22 (αρχείο)

3_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ_ΚΛΑΔΩΝ_ΩΡΩΝ_ΕΝ_Δ_2021_22 (αρχείο)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ (αρχείο)
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ (αρχείο1) (αρχείο2) (αρχείο3)
Αιτήσεις εκπαιδευτικών (αρχείο)

Κατανομή ωρών (αρχείο)

Εγκύκλιος και οδηγίες (αρχείο)

Οδηγίες για παρουσία εκπαιδευτικών (αρχείο)