Αναπληρωτές

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 (αρχείο)

  

 

Τοποθετήσεις ειδικής αγωγής παράλληλη στήριξη (αρχείο)

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Υποστήριξη Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2019-2020 (αρχείο)

Yποβολή αίτησης και δικαιολογητικών υποψηφίων εκπαιδευτικών ΤΕ/ΔΕ που αφορούν τις Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ με αριθμ. (1ΓΤ-2020) (αίτηση ΤΕ) και (2ΓΔ) (αίτηση ΔΕ)

Yποβολή αίτησης και δικαιολογητικών υποψηφίων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης που αφορούν τις Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ με αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) και 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019)
(Αίτηση) (Οδηγίες) (Κράτηση σειράς προτεραιότητας)

Σχολεία εξειδικευμένης λόγω αναβάθμισης σε πλήρες ωράριο

 

Κατανομή ειδικοτήτων – ωρών ανά Σ.Κ.Α.Ε.

Κατάταξη Υποψηφίων Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2019-2020 (Πρόσκληση) (ΦΕΚ Β 3588) (Πίνακας ΣΚΑΕ εκπαιδευτικών)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Αρχείο

ΚΠπ-Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Α' Αθήνας (αρχείο)

2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Συμπληρωματικές Οδηγίες για την Υποστήριξη Πιστοποίησης μαθητών Γ (αρχείο)

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Συμπληρωματικές Οδηγίες για την Υποστήριξη Πιστοποίησης μαθητών Γ (Αρχείο)