Αναπληρωτές

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΩΝΤοποθετήσεις εξατομικευμένης εκπαιδευτικοί (αρχείο)
Τοποθετήσεις παράλληλης (εξειδικευμένη) (αρχείο)
Εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής ΣΜΕΑΕ-Τ.Ε.-Κενά (Αρχείο)

Αίτηση τοποθέτησης (Αρχείο)
Τοποθετήσεις εξατομικευμένη ΕΕΠ-ΕΒΠ (Αρχείο)
Κενά Βιολόγων Γενικής Παιδείας (Φάκελος)
Τοποθετήσεις εξειδικευμένης ΕΕΠ-ΕΒΠ(Αρχείο)
Ενημέρωση για τους αναπληρωτές γενικής παιδείας (Αρχείο)
ΕΕΠ-ΕΒΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΣΜΕΑΕ ΚΕΝΑ  (Φάκελος)
ΕΔΕΑΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Αρχείο)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Αρχείο)

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (Αρχείο)

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΕΝΑ  (Αρχείο)

Ε.Β.Π. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΕΝΑ (Αρχείο)