Αναπληρωτές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Αρχείο)

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (Αρχείο)

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΕΝΑ  (Αρχείο)

Ε.Β.Π. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΕΝΑ (Αρχείο)

 Προσλήψεις αναπληρωτών παράλληλης στήριξης (Αρχείο)

Αίτηση τοποθέτησης (Αρχείο)

Κενά παράλληλης στήριξης (Αρχείο)
Τοποθετήσεις ειδικής αγωγής στα τμήματα ένταξης (αρχείο)
Τοποθετήσεις ειδικής αγωγής παράλληλη στήριξη (αρχείο)
Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Υποστήριξη Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2019-2020 (αρχείο)
Yποβολή αίτησης και δικαιολογητικών υποψηφίων εκπαιδευτικών ΤΕ/ΔΕ που αφορούν τις Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ με αριθμ. (1ΓΤ-2020) (αίτηση ΤΕ) και (2ΓΔ) (αίτηση ΔΕ)
Yποβολή αίτησης και δικαιολογητικών υποψηφίων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης που αφορούν τις Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ με αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) και 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019)
(Αίτηση) (Οδηγίες) (Κράτηση σειράς προτεραιότητας)
Σχολεία εξειδικευμένης λόγω αναβάθμισης σε πλήρες ωράριο

 
Κατανομή ειδικοτήτων – ωρών ανά Σ.Κ.Α.Ε.

Κατάταξη Υποψηφίων Ενισχυτικής Διδασκαλίας
Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2019-2020 (Πρόσκληση) (ΦΕΚ Β 3588) (Πίνακας ΣΚΑΕ εκπαιδευτικών)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Αρχείο