ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ 2022 (αρχείο)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (αρχείο)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (αρχείο)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2022 (αρχείο)

ΑΙΤ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (αρχείο)

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ (αρχείο)
Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2019 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής. Αρχείο  

Ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων Μαΐου 2019 Αρχείο

Οριστικοποίηση των αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστική περιόδου Μαΐου 2019 Αρχείο

 
Δικαιολογητικά Συνταξιοδότησης 2019 (Αρχεία σε μορφή .zip)
Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών ΠΥΣΔΕ 2018 (αρχείο)
Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού 2 (Αρχείο)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Κενών Θέσεων Υποδιευθυντριών/ών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

(Προκήρυξη Διεύθυνσης) (Ν. 4327/2015) (Ν. 4473/2017) (Εγκύκλιος) (Υπουργική Απόφαση)
Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου 2 (Αρχείο)
Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου (Αρχείο)
Δικαιολογητικά και Οδηγίες Συνταξιοδότησης 2018 (Αρχεία σε μορφή .zip)
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για ολική ή μερική Διάθεση Εκπαιδευτικών για την Κάλυψη του υποχρεωτικού τους Διδακτικού Ωραρίου σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. (Έγγραφο) (Αίτηση)