Τμήμα Α' Διοικητικού

 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 52 του Προεδρικού Διατάγματος 18/22-2-2018 (ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»:

 

Το Τμήμα Α΄ Διοικητικού είναι αρμόδιο για:

α) την τήρηση του πρωτοκόλλου και του αρχείου και τη διαχείριση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης,

β) την οργάνωση και διεξαγωγή κάθε είδους εξετάσεων και διαγωνισμών,

γ) τη διαχείριση όλων των θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης που σχετίζονται με υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικές επισκέψεις, ανταλλαγές και εκδρομές μαθητών,

δ) τον έλεγχο της ισοτιμίας τίτλων αλλοδαπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

ε) τη διεκπεραίωση κάθε είδους διοικητικών διαδικασιών,

στ) τη διαχείριση των ψηφιακών υπογραφών,

ζ) την παραλαβή και διανομή διδακτικών βιβλίων, εποπτικών και οπτικοακουστικών μέσων και βοηθημάτων,

η) την παρακολούθηση της προς δημοσίευση ύλης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

θ) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ (Η περ. θ’ της παρ. 3 του άρθ. 52 καταργήθηκε  σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθ. 209 του Ν. 4610/2019, ΦΕΚ 70/Α/7-5-2019) ,

ι) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ (Η περ. ι του άρθ. 52 καταργήθηκε και οι επόμενες αναριθμήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθ. 39 του Ν. 4589/2019, ΦΕΚ 13/Α/29-1-2019),

θ) τις σχολικές μεταβολές (ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, προαγωγή, υποβιβασμός, μεταστέγαση, μετονομασία),

ι) την εποπτεία των ιδιωτικών σχολείων,

ια) την τήρηση των αρχείων σχολικών μονάδων που καταργήθηκαν,

ιβ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2022-23 (αρχείο)
Απόφαση για κατατακτήριες εξετάσεις Καλλιτεχνικού Γσίου-Λ.Τ. Αθηνών

-2022 (αρχείο)
Προκήρυξη_2021B (αρχείο)

Πρόγραμμα_Εξετάσεων_ΚΠΓ_2021B (αρχείο)

ΟΔΗΓΙΕΣ (αρχείο)

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 (Αρχείο)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (αρχείο)
Οργάνωση και διεξαγωγή των ειδικών εξετάσεων στα δύο νέα Μουσικά μαθήματα έτους 2021 (αρχείο) (Σχολεία εξέτασης)
Οδηγίες και πρόγραμμα εξετάσεων υποψηφίων ΤΕΦΑΑ έτους 2021 (αρχείο)
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ & ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 5 & 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΔΔΕ A΄ΑΘΗΝΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ (Οδηγίες) (Δήλωση) (Δελτίο Τύπου ΥΠΑΙΘ)
Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων (αρχείο)
Εξεταστικά κέντρα και πρόγραμμα εξετάσεων Ελλήνων εξωτερικού (απόφαση) (πρόγραμμα)