Ανακοίνωση Ίδρυσης Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Αθηνών (Αρχείο)