Εκτύπωση

Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2019 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής. Αρχείο  

Ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων Μαΐου 2019 Αρχείο

Οριστικοποίηση των αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστική περιόδου Μαΐου 2019 Αρχείο