Υποβολή Αιτήσεων για τις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, περιόδου Νοεμβρίου 2015

(Εγκύκλιος) (Πρόγραμμα) (Έντυπο Αίτησης) (Απόφαση Υπουργού) (Δελτίο Τύπου)

(Ανακοίνωση Διεύθυνσης) (Ανακοίνωση Συνοπτική) (Ανακοίνωση για Δέσμευση Ηλεκτρονικών Παραβόλων)