Τροποποίηση Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα της Τελικής Βαθμολογίας των Υποψηφίων Διευθυντών της Δ.Δ.Ε. Α' Αθήνας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Πρωτ:Φ.361.22/45/123511/Ε3/19-07-2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ, το οποίο αφορά μόνο στον Καθορισμό της Σειράς των Υποψηφίων, στις Περιπτώσεις που προέκυψε Ισοβαθμία (Αρχείο) (Διευκρίνιση)

(Υποβολή Ενστάσεων επί του Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών)