Εκτύπωση

Κατάρτιση Αναμορφωμένου Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα της Τελικής Βαθμολογίας των Υποψηφίων Διευθυντών της Δ.Δ.Ε. Α' Αθήνας (Αρχείο) (Εκδίκαση ενστάσεων)