Εκτύπωση

Προκήρυξη για Πλήρωση Θέσεων Διευθυντριών/ών των Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας οι οποίες παρέμειναν κενές μετά τη Διαδικασία Τοποθετήσεων Διευθυντριών/ών

(Έγγραφο) (Αίτηση) (Υπεύθυνη Δήλωση) (Χρονοδιάγραμμα) (Υπουργική Απόφαση) (Εγκύκλιος 1) (Εγκύκλιος 2)