Προκήρυξη Διεξαγωγής Εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β’ Περιόδου (Δεκέμβριος) 2017 για την Πιστοποίηση της Γνώσης των Γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής (Αρχείο) (Πρόγραμμα) (Ανακοίνωση Διεύθυνσης)