Εκτύπωση

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για ολική ή μερική Διάθεση Εκπαιδευτικών για την Κάλυψη του υποχρεωτικού τους Διδακτικού Ωραρίου σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. (Έγγραφο) (Αίτηση)