ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών (Αρχείο)

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού από Μετάθεση (Αρχείο)

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών από Μετάθεση (Αρχείο)