ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Προκήρυξη Θέσεων Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Έγγραφο Διεύθυνσης) (Εγκύκλιος 1) (Εγκύκλιος 2)

Τοποθέτηση - Διάθεση Εκπαιδευτικού για Συμπλήρωση Ωραρίου (4) (Αρχείο)

Τοποθέτηση - Διάθεση Εκπαιδευτικού για Συμπλήρωση Ωραρίου (3) (Αρχείο)

Τοποθέτηση - Διάθεση Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση Ωραρίου (2) (Αρχείο)

Τοποθέτηση - Διάθεση Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση Ωραρίου (Αρχείο)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Κενή Θέση του Υπευθύνου Ε.Κ.Φ.Ε. στην Ηλιούπολη (Έγγραφο)

Διάθεση Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση Ωραρίου (Αρχείο)

Προσωρινή Τοποθέτηση ή Διάθεση Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση Ωραρίου (Αρχείο)

Συγκρότηση Τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών για τις Εκλογές ΠΥΣΔΕ Α΄ Αθήνας, ΑΠΥΣΔΕ Αττικής & ΚΥΣΔΕ και Ορισμός Περιοχών & Σχολείων Αρμοδιότητάς τους (Αρχείο)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μαθητές Δ.Υ.Ε.Π. (Αρχείο) ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ