ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συνταξιοδότηση Εκπαιδευτικών & Διοικητικών Υπαλλήλων

(Έγγραφο) (Δικαιολογητικά Εκπαιδευτικών) (Υποβολή Αίτησης Παραίτησης)

(Αίτηση) (Αίτηση για Απόνομή) (Υπεύθυνη Δήλωση)

Κύρωση Πίνακα Επιλογής Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας (Αρχείο)

Απόλυση λόγω Ορίου Ηλικίας (Έγγραφο)

Αυτοδίκαιη Απόλυση - Επαναφορά στην Ενεργό Υπηρεσία Υπαλλήλων κατόπιν Αυτοδίκαιης Απόλυσης δυνάμει του Άρθρου 155 του Υ.Κ. - Συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Έγγραφο 1) (Έγγραφο 2)

Μόρια Υποψηφίων Διευθυντών 9ου ΓΕΛ Αθήνας μετά την Ψηφοφορία (Αρχείο)

Πλήρωση Κενής Θέσης Διευθυντή 9ου ΓΕΛ Αθήνας (Πίνακας Αντικειμενικών Μορίων Υποψηφίων Διευθυντών)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Κενών Θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

(Προκήρυξη) (Υπεύθυνη Δήλωση) (Αίτηση) (Χρονοδιάγραμμα)

Κατάλογοι Αιτήσεων Μετάθεσης (Μουσικά) (Καλλιτεχνικά) (ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ)

Προκήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση της Θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

(Προκήρυξη Διεύθυνσης) (Εγκύκλιος) (Αίτηση) (Υπεύθυνη Δήλωση)

Κατάλογος Αιτήσεων Μετάθεσης 2015-2016 - Τελικός Πίνακας - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (Αρχείο)