Μετακινήσεις Εσωτερικού (φόρμα συμπλήρωσης ενημέρωσης)

Φόρμα συμπλήρωσης ενημέρωσης ΔΔΕ

Διαβιβαστικό ΝΕΑ ΥΑ