Οδηγός δομημένης αποχώρησης υπάλληλων - Υπουργείο Εσωτερικών (αρχείο) (ΦΕΚ) (Υπόδειγμα)