Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

 


  1. Διάθεση σε σχολείο αναπληρωτή εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου του (αρχείο)
 2. Απόσπαση εκπαιδευτικών εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ (αρχείο)
 3. Διάθεση εκπαιδευτικών σε Ε.Κ. (αρχείο)
 4. Διάθεση εκπαιδευτικού σε σχολείο για γραμματειακή υποστήριξη (αρχείο)
 5. Διάθεση σε σχολεία εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του ωραρίου τους (αρχείο)
 6. Εξ ολοκλήρου διάθεση εκπαιδευτικού σε Ε.Κ. (αρχείο)
 7. Εξέταση αιτήσεων - ενστάσεων εκπαιδευτικών (αρχείο)
 8. Μερική διάθεση εκπαιδευτικών (αρχείο)
 9. Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικού για το διδακτικό έτος 2022-2023 (αρχείο)
 10. Τροποποίηση Πράξεων του Α΄ ΠΥΣΔΕ Αθηνών για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς (αρχείο)
 11. Τροποποίηση Πράξεων του Α΄ ΠΥΣΔΕ Αθηνών (αρχείο)Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου με  Β΄ ανάθεση (αρχείο)

Τροποποίηση Πράξεων του Α΄ ΠΥΣΔΕ Αθηνών για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς (αρχείο)

Απόσπαση εκπαιδευτικού σε ΕΚΦΕ (αρχείο)

Διάθεση σε σχολεία εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους (αρχείο)

Εξέταση αιτήσεων - ενστάσεων εκπαιδευτικών (αρχείο)

Τροποποίηση Πράξεων του Α΄ ΠΥΣΔΕ Αθηνών (αρχείο)
Συμπληρωματική Πράξη 5/2-3-2023 - Ανάκληση-Τροποποίηση (αρχείο)
ΠΡΑΞΗ 5_2-03-2023 ΑΝΑΚΛΗΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Α΄ ΠΥΣΔΕ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ) (αρχείο)

ΠΡΑΞΗ 5_2-03-2023 ΑΝΑΚΛΗΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Α΄ ΠΥΣΔΕ (αρχείο)

ΠΡΑΞΗ 5_2-03-2023 ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΠΥΣΔΕ (αρχείο)

ΠΡΑΞΗ 5_2-03-2023 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ) (αρχείο)

ΠΡΑΞΗ 5_2-03-2023 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ (αρχείο)

ΠΡΑΞΗ 5_2-03-2023 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ. (αρχείο)

ΠΡΑΞΗ 5_2-03-2023 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (αρχείο)

ΠΡΑΞΗ 5_2-03-2023 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (αρχείο)
ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (αρχείο)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (αρχείο)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (αρχείο)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (αρχείο)
Ανακοινοποίηση στο ορθό της Πράξης 3/17-02-2023 ως προς την ανάκληση διάθεσης εκπαιδευτικού (αρχείο)
Διαθέσεις για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)

Διαθέσεις σε ΕΚ (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου - Αναπληρωτές (αρχείο)

Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων (αρχείο)

Τροποποίηση πράξεων του Α' ΠΥΣΔΕ Αθήνας που αφορά Αναπληρωτές (αρχείο)

Τροποποίηση πράξεων του Α' ΠΥΣΔΕ Αθήνας (αρχείο)
Διάθεση εκπαιδευτικών σε Ε.Κ Πράξη_2_14-02-2023 (αρχείο)
Εξέταση αιτήσεων - ενστάσεων εκπαιδευτικώνΠράξη_2_14-02-2023 (αρχείο)
Απόσπαση εκπαιδευτικού εντός του ίδιου ΠΥΣΔΕ (αρχείο)
Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου με Γ΄ανάθεση (αρχείο)
Διάθεση σε σχολείο εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας του (αρχείο)
Μετακίνηση εκπαιδευτικού με βάση τις διατάξεις του Ν.1566 του 1985 (αρχείο)
Τροποποίηση Πράξεων του Α΄ ΠΥΣΔΕ Αθηνών για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς (αρχείο)
Τροποποίηση Πράξεων του Α΄ ΠΥΣΔΕ Αθηνών (αρχείο)
ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1566-85 (αρχείο)
ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΕ Β΄ΑΝΑΘΕΣΗ (αρχείο)
ΑΝΑΘΕΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΑΛ (αρχείο)
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΠΥΣΔΕ (αρχείο)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (αρχείο)
ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ (αρχείο)
ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΕ Γ΄ΑΝΑΘΕΣΗ (αρχείο)
ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (αρχείο)
ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚ (αρχείο)
ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ -ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (αρχείο)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (αρχείο)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (αρχείο)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (αρχείο)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Α΄ΠΥΣΔΕ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ (αρχείο)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Α΄ΠΥΣΔΕ ΑΘΗΝΑΣ (αρχείο)
ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ (αρχείο)
Ανάθεση θεωρητικού μέρους μικτών μαθημάτων (αρχείο)

Διάθεση εκπαιδευτικού σε Ε.Κ (αρχείο)

Διάθεση σε σχολείο εκπαιδευτικού για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)

Εξέταση αιτήσεων - ενστάσεων εκπαιδευτικών (αρχείο)

Εξέταση αιτήσεων για γραμματειακή υποστήριξη (αρχείο)

Τροποποίηση Πράξεων του Α΄ ΠΥΣΔΕ Αθηνών για αναπληρωτές (αρχείο)

Τροποποίηση Πράξεων του Α΄ ΠΥΣΔΕ Αθηνών (αρχείο)