Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

 


 ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ (αρχείο)

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (αρχείο)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Α΄ ΠΥΣΔΕ ΑΘΗΝΩΝ (αρχείο)
ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ (αρχείο)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Α΄ ΠΥΣΔΕ ΑΘΗΝΩΝ (αρχείο)
Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_8_28-03-2024 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Α΄ ΠΥΣΔΕ ΑΘΗΝΩΝ (αρχείο).

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (αρχείο).

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΠΥΣΔΕ  (αρχείο).

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ  (αρχείο).

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ. ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ  (αρχείο).
Ανακοινοποίηση στο ορθό της Πράξης_6_06-03-2024 Διάθεση εκπαιδευτικού σε σχολείο για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας της (αρχείο)
Πράξη_6_06-03-2024 ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΠΥΣΔΕ (αρχείο)

Πράξη_6_06-03-2024 ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΕ Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ (αρχείο)

Πράξη_6_06-03-2024 ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ (αρχείο)

Πράξη_6_06-03-2024 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Α΄ ΠΥΣΔΕ ΑΘΗΝΩΝ (αρχείο)
Πράξη_5_29-02-2024 ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΠΥΣΔΕ (αρχείο)

Πράξη_5_29-02-2024 ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ (αρχείο)

Πράξη_5_29-02-2024 ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ Ε.Κ. ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ (αρχείο)

Πράξη_5_29-02-2024 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (αρχείο)

Πράξη_5_29-02-2024 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Α΄ ΠΥΣΔΕ ΑΘΗΝΩΝ (αρχείο)

Πράξη_5_297-02-2024 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (αρχείο)

 
Πράξη_4_15-02-2024 ΑΝΑΘΕΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ-ΜΙΚΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΑΛ (αρχείο)

Πράξη_4_15-02-2024 ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΕ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ (αρχείο)

Πράξη_4_15-02-2024 ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΕ Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ (αρχείο)

Πράξη_4_15-02-2024 ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ (αρχείο)

Πράξη_4_15-02-2024 ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ (αρχείο)

Πράξη_4_15-02-2024 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (αρχείο)

Πράξη_4_15-02-2024 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Α΄ ΠΥΣΔΕ ΑΘΗΝΑΣ (αρχείο)

Πράξη_4_15-02-2024(8) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ (αρχείο)
Πράξη_3_05-02-2024 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Α΄ΠΥΣΔΕ ΑΘΗΝΩΝ (αρχείο)
Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου με Γ΄ ανάθεση (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)

Εξέταση αιτήσεων-ενστάσεων (αρχείο)

Συμπλήρωση ωραρίου με Β΄ ανάθεση (πάνω από 11ωρες) (αρχείο)

Τροποποιήσεις πράξεων Α΄ΠΥΣΔΕ Αθηνών (αρχείο)
Πράξη__2_22-01-2024 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (αρχείο)