Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

 


 Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ (αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)
Πράξη 32/22-09-2023 [Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής] (αρχείο)
1ο Ε.Κ. (αρχείο)

2ο Ε.Κ. (αρχείο)

3ο Ε.Κ. (αρχείο)

4ο Ε.Κ. (αρχείο)

5ο Ε.Κ. (αρχείο)

6ο Ε.Κ. (αρχείο)

7ο Ε.Κ. (αρχείο)

 

 
Ανακοινοποίηση ως προς τις ημερομηνίες (αρχείο)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (αρχείο)
Ανακοινοποίηση στο ορθό της Πράξης 26/13-09-2023 - Τοποθέτηση από άλλο ΠΥΣΔΕ για το Διδακτικό Έτος (αρχείο)
Ανακοινοποίηση στο ορθό της Πράξης_26_13-09-2023 -Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)
Πράξη_27_15-09-2023 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Α΄ ΠΥΣΔΕ ΑΘΗΝΑΣ (αρχείο)

Πράξη_27_15-09-2023 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΠΥΣΔΕ (αρχείο)

Πράξη_27_15-09-2023 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ (αρχείο)

Πράξη_27_15-09-2023 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (αρχείο)

 
Ανακοινοποίηση στο ορθό της Πράξης_26_13-09-2023 -Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)
Ανακοινοποίηση στο ορθό της Πράξης_26_13-09-2023 Τροποποίηση Πράξεων (αρχείο)