Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής), Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)