Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής), Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ (αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές), Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο