Διάθεση σε ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου, Ανάθεση θεωρητικών μικτών μαθημάτων ΕΠΑΛ, Τοποθέτηση Αναπληρωτή, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής), Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων (αρχείο

Τροποποίηση-Ανάκληση, Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)