Εκτύπωση

Ανάθεση θεωρητικών μικτών μαθημάτων ΕΠΑΛ, Ορισμός Αναπληρωτή του Διευθυντή, Διάθεση σε ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου, Τοποθέτηση Αναπληρωτή, 

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής), Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)

 

Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)