Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής),  Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων, Διάθεση σε ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές),  Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)

21-12-2021 Ανακοινοποίηση στο ορθό Πράξη 82/20-12-2021 - Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)