Εκτύπωση

Πράξη 05/20-01-2022

Διάθεση σε Ε.Κ. για συμπλήρωση ωραρίου - Τοποθέτηση Αναπληρωτών (και Ειδικής Αγωγής) - Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου Αναπληρωτών (αρχείο)

Ανάκληση-Τροποποίηση (αρχείο)