Εκτύπωση

Διάθεση σε ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου,  Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου με Γ´ Ανάθεση, Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου με Β´ Ανάθεση, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής), Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ (αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές), Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)