Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής) (αρχείο)

Διάθεση σε Ε.Κ. για συμπλήρωση ωραρίο (αρχείο)

Τροποποίηση - Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)