Εκτύπωση

Τοποθέτηση Αναπληρωτή,  Κατ' οίκον Διδασκαλία, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής) (αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές), Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)