Διάθεση σε ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου, Ανάθεση θεωρητικών μικτών μαθημάτων ΕΠΑΛ, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής), Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων (αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση, Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)