Τοποθέτηση Αναπληρωτή,  Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Τοποθέτηση Αναπληρωτή Ειδικής Αγωγής, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής Ειδικής Αγωγής), Διάθεση σε ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)