Εκτύπωση

Διάθεση σε ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου,  Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής), Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση, Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)