Εκτύπωση

Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ,  Διάθεση σε ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου,  Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής) (αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)