Χρονοδιάγραμμα ΝΕΟ (2022-2023) (αρχείο)

1_Οδηγίες για υπεράριθμους εκπαιδευτικούς (αρχείο)

2_Ομαδοποίηση σχολείων της Α΄ Διευθυνσης Δ.Ε Αθηνών (αρχείο)