Εκτύπωση

Πίνακας κενών και πλεονασμάτων για τις Ειδικές Κατηγορίες - 16/5/2022

 

ΤΕ01 - ΤΕ02

ΔΕ

ΠΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΕ01 - ΠΕ02 - ΠΕ03 - ΠΕ04 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ - ΠΕ05 - ΠΕ06 - ΠΕ07 - ΠΕ08

ΠΕ11 - ΠΕ28 - ΠΕ29 - ΠΕ33 - ΠΕ34 - ΠΕ41

ΠΕ78 - ΠΕ79.01 - ΠΕ80 - ΠΕ81ΠΕ82 - ΠΕ83 - ΠΕ84 - ΠΕ85 - ΠΕ86 - ΠΕ87 - ΠΕ88 - ΠΕ89 - ΠΕ90 - ΠΕ91.02

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ - ΣΜΕΑΕ, ΤΕ (αρχείο) - 16/5/2022