ΕΚΠ/ΚΟΙ ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30-06-2022) (αρχείο)

ΕΚΠ/ΚΟΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30-06-2022) (αρχείο)