Ανακοινοποίηση στο Ορθό Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_43_23-06-2022 (αρχείο)