Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Α' Αθήνας και δεν έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία προσωπικής ενημέρωσης της Δ.Δ.Ε. Α' Αθήνας ( https://www.athena.net.gr/athena/personalinfo/ ), να εγγραφούν.

Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Α' Αθήνας να ενημερώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία μέσω της υπηρεσίας προσωπικής ενημέρωσης ( https://www.athena.net.gr/athena/personalinfo/ ) επιλέγοντας το εικονίδιο "ρυθμίσεις" και στη συνέχεια αλλαγή προσωπικών στοιχείων.

Για τυχόν προβλήματα στην εγγραφή, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Μηχανογράφησης (210 52 22 281).