ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΓΙΑ ΠΡΟΣΕΧΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ_ Λειτουργικά κενά (αρχείο)