Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 19-8-2022 έως αυστηρά 23-08-2022 ώρα 11:00 π.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση htpps://www.athena.net.gr/athena/personalinfo/.

Συνδρομή για την επίλυση τυχόν προβλημάτων στην ηλεκτρονική δήλωση προτιμήσεων παρέχεται από το Τμήμα Μηχανογράφησης της ΔΔΕ Α’ Αθηνών στο τηλ. 2105222281. 

Κενά για προσωρινή τοποθέτηση Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Αποσπασμένων Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής (αρχείο

Κενά για προσωρινή τοποθέτηση Νεοδιόριστων και Αποσπασμένων Ε.Ε.Π - Ε.Β.Π.  (αρχείο)