Πράξη_47_26-08-2022-Ορισμός Αναπληρωτή του Διευθυντή (αρχείο)