Πράξη_04 (Διευρ.ΠΥΣΔΕ)_26-08-2022_Ανάθεση προσωρινής άσκησης καθηκόντων Αναπληρωτών-τριων Υποδιευθυντών-ντριων (αρχείο)